OBCHOD A SLUŽBY ŽELEZNIČNÍ TECHNIKY A DOPRAVY

CERTIFIKÁTY

 

ISO 9001_2015_CZ ISO 14001_2015_CZ ISO 45001_2018_CZ

osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu ECM_2018_small    Osvědčení pro funkce údržby ECM_2018_small