Služby

Prodej vozů:

Zajistíme pro Vás dodávku vozů nových, použitých, modernizovaných, rekonstruovaných či vozů před opravou, vše dle Vašich specifických požadavků.

 

Pronájem vozů:

Hlavním cílem společnosti je oslovení zákazníků nabídkou na pronájem vozů. V současné době disponuje naše společnost vlastním vozovým parkem v počtu několika stovek vozů v různých řadách (Eas, Eaos, Res, Regmms, Shimms, Tads, Tams, Uagpps). V pronájmech železničních vozů jsme získali četné zkušenosti a můžeme nabídnout pronájem mnoha typů železničních nákladních vozů. Záležitosti pronájmů lze kombinovat se spediční činnosti nebo činností Evropského přepravce.

 

Servis a opravy:

Společnost zajišťuje servis a opravy železniční techniky (hnací vozidla, vlečené vozy) v různých stupních – drobné opravy, generální opravy a celkové modernizace a rekonstrukce, a to jak v opravárenských závodech na Slovensku, tak i v opravárenské hale ve Střelicích u Brna. Opravárenská hala ve Střelicích je neustále modernizována a umožňuje rozšíření současné nabídky služeb v oblasti oprav kolejových vozidel.

 

Loko Trans s.r.o. opravuje a nabízí k prodeji:

 • nákladní železniční vozy všech řad na přepravu veškerého materiálu
 • motorové lokomotivy
 • elektrické lokomotivy stejnosměrné, střídavé
 • plošinové vozy na přepravu kontejnerů
 • plošinové vozy

 

Železniční doprava a spedice:

Společnost LOKO TRANS je v souladu s „Nařízením komise ES“ držitelem „Osvědčení dopravce“ vydaného Drážním úřadem Praha a držitelem „Bezpečnostního osvědčení“ vydaného Úřadem pro regulaci železniční dopravy Bratislava.

 

V této oblasti nabízíme následující služby a činnosti:

 1. železniční dopravu mezinárodní a vnitrostátní
 2. přepravu nadrozměrných nákladů a mimořádných zásilek
 3. řešení kompletních dopravních projektů včetně přepravních povolení
 4. spediční služby železniční, silniční, letecké, námořní a říční dopravy
 5. optimalizaci uložení nákladu na dopravní prostředky
 6. překládku zboží z vozů širokého rozchodu
 7. přepravu zboží v kontejnerech
 8. pronájem železničních vozů a lokomotiv