OBCHOD A SLUŽBY ŽELEZNIČNÍ TECHNIKY A DOPRAVY


LOKO TRANS s.r.o.

Tetčická 887/2a
664 47 Střelice

tel.: +420 547 250 176
mail: lokotrans@lokotrans.cz

Profil společnosti

 

 

LOKO TRANS je společností s dlouholetými zkušenostmi v oblasti obchodu a služeb železniční techniky a dopravy. Svým zákazníkům a obchodním partnerům nabízí nákup, prodej a pronájem nákladních železničních vozů a lokomotiv. Dále zajišťuje servis a opravy kolejových vozidel včetně nákupu a prodeje náhradních dílů, a železniční vnitrostátní i mezinárodní dopravu a spedici.

Od roku 2007 je společnost LOKO TRANS v souladu s nařízením komise ES držitelem „Osvědčení dopravce“ vydaného Drážním úřadem Praha, „Bezpečnostního osvědčení“ vydaného Úřadem pro regulaci železniční dopravy Bratislava a držitelem licence k provozování dopravy na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Ve stejném roce získala společnost certifikát systému managementu jakosti ISO 9001.

Dlouhodobým cílem společnosti je nabídnout svým zákazníkům komplexní služby v nákladní železniční dopravě, a to od pronájmu železničních vozů a lokomotiv až po přepravu nákladů „na klíč“ po celé Evropě. V současné době společnost LOKO TRANS disponuje vlastním vozovým parkem v počtu několika stovek železničních vagónů různých řad a desítek lokomotiv.