Tams

Четириосен товарен вагон с високи стени покрит с подвижен покрив предназначен за превоз на насипни товари, които по време на транспорта изискват защита от дъжд, сняг и атмосферни условия. Натоварването на вагона се извършва с транспортни ленти или багер, разтоварването се извършва с помощта на багер. Подвижният покрив се контролира чрез ръчен механизъм, намиращ се на челната стена на вагона.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Талига  Y25Cs
Колооси 4x / Ø 920 mm max.
Буфери 105A / 590 kN
Натоварване на ос (t) 20
Тегло на вагона (kg) 23500
Дължина на вагона от буфер до буфер (mm) 14040
Разстояние между централни лагери (mm) 9000
Спирачна система O-GP/KE-GP
Максимална скорост натоварен / празен 100/120
  A – 40,5
  B1 – 46,5
  B2 – 48,5
  C – 56,5