Shmms

Четириосен специален товарен вагон предназначен за превоз на рулони. Натоварването и разтоварването на вагона се извършва с помощта на кран.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Талига  Y25Cs
Колооси 4x / Ø 920 mm max.
Буфери 105A / 590 kN
Натоварване на ос (t) 20
Тегло на вагона (kg) 18900
Дължина на вагона от буфер до буфер (mm) 12040
Разстояние между централни лагери (mm) 7000
Спирачна система O-GP
Максимална скорост натоварен / празен 100/120
  A – 38,2
  B1 – 40,6
  B2 – 52,4
  C – 57,5
  C3/C4 – 60,4