Shimms

Четириосен специален товарен вагон с триделен подвижен кош на вагона  предназначен за превоз на рулони, които по време на транспорт изискват защита от дъжд, сняг и атмосферни условия. Натоварването и разтоварването на вагоните се извършва с помощта на кран. Подвижният кош на вагона е управляван ръчно с приплъзване на отделните части една към друга.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Талига  Y25Cs
Колооси 4x / Ø 920 mm max.
Буфери 105A / 590 kN
Натоварване на ос (t) 20
Тегло на вагона (kg) 21000
Дължина на вагона от буфер до буфер (mm) 12040
Разстояние между централни лагери (mm) 7000
Спирачна система O-GP
Максимална скорост натоварен / празен 100/120
  A – 36,5
  B1 – 38,9
  B2- 50,7
  C2 – 55,7
  C3/C4 – 58,7