Faccpp

Четириосен товарен саморазтоварващ се вагон предназначен за превоз на чакъл.

Вагонът е оборудван с механизъм за контролирано разтоварване на товари и разпростряването на чакъл при бавно движение на вагона.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Талига 2XTa
Колооси 4x / Ø 950(960) mm max.
Буфери 350 kN
Натоварване на ос (t) 20
Тегло на вагона (kg) 22000
Дължина на вагона от буфер до буфер (mm) 11190
Разстояние между централни лагери (mm) 6650
Спирачна система KE-GP
Максимална скорост натоварен / празен 65
  A – 42,0
  B – 50,0
  C – 58,0