Eanos

Четириосен товарен вагон с високи стени с по-голяма товарна дължина и обем, предназначен за превоз на насипни товари и пакетирани пратки, които по време на транспорта не изискват защита от атмосферни условия.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Талига Y25Ls(s)d1
Колооси 4x / Ø 920 mm max.
Буфери 105A / 590 kN
Натоварване на ос (t) 22,5
Тегло на вагона (kg) 24300
Дължина на вагона от буфер до буфер (mm) 15740
Разстояние между централни лагери (mm) 10700
Спирачна система DK-GP
Максимална скорост натоварен / празен 100/120
  A – 39,5
  B – 47,5
  C – 57,5
  D – 65,5