242

Локомотив на променлив ток (50 Hz 25 kV) с регулиране на високото напрежение към първичния тягов трансформатор. Тягови двигатели с постоянен ток (DC) и последователно свързване.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Колоосна формула Bo’Bo‘
Междурелсие 1 435 мм
Дължина на локомотив от буфер до буфер 16 440 мм
Разстояние между централните лагери 7 800 мм
Междуосие на талигите 2 800 мм
Тегло на локомотив 84 000 кг
Максимална скорост 120 км /ч
Минимален радиус на завой 120 м
Трансмисия променлив електрически ток
Мощност 3 080 kW
Тяговата система 25 kV~50 Hz
Постоянен ток на тягови двигатели 1 100 A 
Трайна теглителна сила 173 kN