140

Четириосен електрически локомотив предназначен за железопътни услуги.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Колоосна формула Bo‘ Bo‘
Междурелсие 1 435 мм
Тяговата система 3 kV
Дължина на коша на локомотив 14 500 мм
Широчина 2 950 мм
Височина на локомотив със свалени пантографи 4 500 мм
Междуосие на талигите 3 330 мм
Общо междуосие 11 500 мм
Разстояние между централните лагери 8 170 мм
Минимален радиус на завой 120 м
Сцепно тегло 82 т
Трайна теглителна сила 110 kN
Часова теглителна сила 1470 kN
Максимална теглителна сила 212 kN
Трайна скорост 66,5 км/ч
Максимална скорост км/ч