КОНТАКТИ


ЛОКО ТРАНС с.р.о.

Тетčицкá 887/2a
664 47 Стřелице

ИН: 60731796
ЕИК: CZ 60731796

Тел.: +420 547 250 176
Факс: +420 547 250 336
Емайл: lokotrans@lokotrans.cz


Отдел „Търговия“:
Вит Ришави, DiS.
Тел.: +420 602 788 046
Емайл: rysavy@lokotrans.cz

Инг. Алеш Непейхал
Тел.: +420 725 512 234
Емайл: nepejchal@lokotrans.cz

Технически отдел:
Йиржи Матл – Специалист по железопътни вагони
Тел.: +420 602 177 262
Емайл: matl@lokotrans.cz

Ing. Лукаш Сазел – Специалист по подвижен железопътен състав
Тел.: +420 777 750 299
Емайл: sazel@lokotrans.cz

Bc. Катерина Димовска – Асистент на търговски и технически директор
Тел.: +420 725 877 400
Емайл: dimovska@lokotrans.cz

Специалист логистика:

Икономически отдел:
Ing. Марек Антош
Тел.: +420 728 651 207
E-mail: antos@lokotrans.cz

Отдел Сервиз и ремонти Стрелице:
Ing. Душан Репа
Тел.: +420 602 771 753
E-mail: repa@lokotrans.cz

Йиржи Прохáзка
Тел.: +420 732 956 099
E-mail: prochazka.j@lokotrans.cz